CIN COMPANY NAME ROC Address
L01110MH1933PLC001930

RAVALGAON SUGAR FARM LIMITED

ROC-MUMBAI RAVALGAONN-4233108TALUKA MALEGAON NASIK MH 423108 IN
U01100MH2019PTC324249

YOGNARAYAN FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED

ROC-MUMBAI C/O SHRI SUKDEO YADAV SAWAKAR,JORAN, TAL-SATANA, DIST- NASIK,JORAN,Nashik-423310,Maharashtra